Higijena u vrtiću

Koliko će deca u vrtićima biti pošteđena raznih infekcija zavisi od higijene koja se održava u tim prostorijama.

To se odnosi na higijenu u širem smislu, podrazumeva rednovno krečenje i detaljno čišćenje koje je veoma važno jer je ono primarni uslov da se spreči zadržavanje bakterija i virusa.
Privatni vrtići Beograd dostižu najviši nivo kada je higijena u pitanju.

child-316211_1280

U obdaništima je veoma važno da se redovno menja posteljina, koja predstavlja pogodno mesto za boravak izazivača zaraznih bolesti. Podovi na kojima deca najčešće vole da se igraju takođe treba redovno da se ribaju odgovarajućim sredstvima za higijenu. Treba nabaviti dovoljno sapuna za često i redovno pranje ruku.

Ukoliko dete ima znake neke zarazne infekcije ne bi trebalo da ga dovodite u obdanište zbog druge dece.

Deca u jaslicama ( od 1 do 3) godine koriste noše, dok stariji mališani imaju male wc šolje koje su prilagođene njihovom uzrastu. O higijeni u vrtiću brinu se osobe koje su zadužene samo za to, pa se svaka noša posle upotrebe nosi na pranje, a wc šolje se redovno peru i dezinfikuju.