Bebe mogu nositi slušne aparate

Brza i rana dijagnostika je važna i omogućava efikasniju korekciju oštećenja sluha. Prema istraživanjima kod 300 od 65000 novorođenčadi godišnje postoji problem vezan za gubitak i oštećenje sluha.
Kontrola sluha kod beba se sprovodi jednostavnim testovima koji traju svega nekoliko minuta, a veoma su značajni u otkrivanju poremečaja sluha i u sprečavanju daljeg razvoja oštećenja koja su rođena gluva ili imaju oštećen sluh.

Rehabilitacija moe da počne već kada beba napuni šest meseci, pomoć pružaju slušni aparati uz praćenje i stručnu pomoć audiologa i logopeda.

baby-428395_1280

Period rehabilitacije može da traje od tri do šest meseci posle čega se donosi odluka o mogućnostima deteta da razvoja sluh i govor.
Uzroci gluvoće i oštećenja sluha su uglavnom genetski. Do ovog stanja mogu dovesti i virusi tokom trudnoće. Do oštećenja i gubitka sluha može dođi i u toku detinjstva usled teških virusnih infekcija ili fizičkih oštećenja.

Kontrole sluha kod beba imaju za cilj da spreče zakasnelu reakcijuu lečenju ovog poremećaja i one se mogu obaviti najkasnije mesec dana po rođenju. Klinička praksa je pokazala da su roditelji oštećenje sluha kod dece uočavali tek kada dete napuni godinu dana, čak i dve.